Επισκευές TV - Monitor

Στην SafeService αναλαμβάνουμε την επισκευή τηλεοράσεων αλλά και μόνιτορ με συνέπεια και αξιοπιστία, γνωρίζοντας το πόσο σημαντικά και αναπόσπαστα κομμάτια είναι πλέον τις καθημερινότητας σας και γι' αυτό φροντίζουμε για την άμεση επίλυση του προβλήματος έτσι ώστε να σας τα παραδώσουμε άμεσα χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις. Είμαστε σε θέση να δώσουμε λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη τηλεοράση σας ή το μόνιτορ και με την υψηλή μας τεχνογνωσία προσφέρουμε επαγγελματική & ποιοτική εξυπηρέτηση χρησιμοποιώντας πάντα επώνυμα ανταλλακτικά για την άψογη λειτουργία του.


Αλλαγή οθόνης & backlights
Αλλαγή οθόνης & backlightsΑλλαγή οθόνης & backlights

 
Επισκευή inverter
Επισκευή inverterΕπισκευή inverter

Επισκευή τροφοδοτικούΕπισκευή τροφοδοτικούΕπισκευή τροφοδοτικού

Επισκευή μητρικής πλακέταςΕπισκευή μητρικής πλακέταςΕπισκευή μητρικής πλακέτας